Rapport Inspectie van het Onderwijs: Feiten en fabels in de overgang van po naar vo

In 2021 riep minister Slob op tot kansrijk adviseren door basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht vervolgens hoe basisscholen in schooljaar 2020-2021 invulling gaven de adviesprocedure. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende fabels, die er leven in het onderwijsveld, aan het licht gekomen die zij nu willen delen met besturen, scholen en andere professionals die bij het adviesproces betrokken zijn. 

In groep 8 van de basisschool krijgt elke leerling een advies over het type voortgezet onderwijs dat bij zijn of haar niveau past. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de leerprestaties, maar ook naar andere leerlingkenmerken zoals werkhouding, motivatie en zelfvertrouwen. Ook de gehele ontwikkeling op de basisschool wordt meegenomen. Sinds schooljaar 2014-2015 is niet langer de eindtoets, maar het schooladvies leidend bij de plaatsing van een leerling in het voortgezet onderwijs.

Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod: fabels over enkele versus dubbele adviezen, over de mogelijkheden van opstromen en afstromen, over de inhoud en status van plaatsingswijzers, over de mogelijkheid van plaatsingsadviezen geven, over hoe de onderwijsinspectie naar doorstroomgegevens kijkt en welke gegevens over het vervolgsucces van leerlingen beschikbaar zijn.

Meer lezen? Download dan hieronder het rapport of bezoek de website van de Inspectie van het OnderwijsDelen