Pre-COOL 2019-2021: Effecten kinderopvang en VVE onderzocht

Bij de resultaatafspraken wordt op lokaal niveau altijd geprobeerd zicht te krijgen op de effecten van VVE in de eigen gemeente. In het pre-COOL onderzoek is er ook op grootschalig en landelijk niveau wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van VVE op de ontwikkeling van kinderen. Er is gekeken naar de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.

In het onderzoek worden verschillende cohorten kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbaan. De kinderen worden gedurende een lange periode gevolgd: er wordt gestart vanaf de overgang van een voorschoolse instelling naar het basisonderwijs tot in ieder geval het einde van het basisonderwijs. Een andere groep kinderen uit het onderzoek wordt zelfs al vanaf tweejarige leeftijd gevolgd tot het einde van de basisschool.

De kinderen in het onderzoek zijn onderverdeeld in kinderen die voor- en vroegschoolse educatie krijgen en kinderen die daar niet aan deelnemen. Er zijn gegevens verzameld over:

  • de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen;
  • de gezinnen waar deze kinderen uit komen;
  • de (kwaliteit van de) voorschoolse voorzieningen en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Het Pre-COOL onderzoek laat zien dat de resultaten van voor- en vroegschoolse educatie in het algemeen positief zijn, waarbij opgemerkt moet worden dat het lastig is om direct aantoonbare effecten van VVE te laten zien. Meer lezen over de uitkomsten? Lees dan via de link hieronder de rapporten en publicaties of meer informatie op de website van Pre-COOL. 



Delen