Praktijkkaart Welbevinden en gelijke kansen

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft het Trimbos Instituut, in samenwerking met Pharos, NJi, NIP en NCJ, de praktijkkaart 'Welbevinden en gelijke kansen' ontwikkeld. De praktijkkaart maakt deel uit van een reeks van drie documenten om scholen te helpen bij het werken aan welbevinden in tijden van en na corona. Iedereen die vanuit school wil bijdragen aan gelijke kansen en welbevinden van kinderen en jongeren kan met deze praktijkkaart aan de slag.

"Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. In sommige gevallen echter, levert het onderwijs zelf een bijdrage aan de groei van kansenongelijkheid" wordt gesteld. Daarbij spelen ook veel andere factoren een rol, zoals de cognitieve en sociaal-emotionele behoeften van leerlingen, de omgeving en het maatschappelijk debat. Dit houdt allemaal verband met het welbevinden op school. 

Om aan gelijke kansen te kunnen werken kun je inzetten op verschillende thema’s, van extra onderwijs en ouderpartnerschap tot mentoring, coaching en taalbevordering. De praktijkkaart kan hierin ondersteunen en is bedoeld voor   IB’ers, zorg- of ondersteuningscoördinatoren, schooldirecteuren, schoolpsychologen, kwaliteitsfunctionarissen en of andere betrokkenen. Er wordt ingegaan op vragen als: Waarop kan je inzetten? Wat is bewezen effectief? Wat kan ik op korte en de lange termijn oppakken? De praktijkkaart biedt links naar handige tools en achtergrondinformatie en kan een inspiratie zijn om te werken aan welbevinden en gelijke kansen in het onderwijs. 

De praktijkkaart is gratis te downloaden via de website van het Trimbosinstituut. In deze reeks zijn nog twee praktijkkaarten gemaakt: 'Welbevinden: van analyse naar interventie' en 'Duurzaam investeren in welbevinden'. Deze zijn tevens gratis te downloaden op de website van het Trimbosinstituut.



Delen