Podcast: Wat is de invloed van klasse en kleur op je onderwijskansen?

“Gelijke kansen hebben te maken met de rechtvaardige verdeling van maatschappelijke posities over toekomstige generaties” stelt Eddie Denissen. Een van de manieren om je kansen voor de toekomst te vergroten is goed onderwijs, maar de toegang hiertoe is niet voor iedereen gelijk. Hoe beïnvloeden klasse en kleur de onderwijskansen van kinderen? En hoe zit het met de thuisomgeving, genetische bagage en de kwaliteit van de school? Daarover maakte Studium Generale van de Universiteit Utrecht een podcast waarin onderwijskundige prof. Eddie Denissen op deze vragen ingaat.

In twintig minuten neemt Eddie Denissen ons in vogelvlucht mee in het concept gelijke kansen en hoe dit zich verhoudt tot het onderwijs en de toekomst van kinderen. Gelijke kansen in het onderwijs: een belangrijk onderwerp waar nog steeds veel problemen spelen. Sterker nog, gelijke kansen staan de laatste steeds meer onder druk.

In de podcast gaat Eddie Denissen in op de vraag waarom we eigenlijk het belangrijk vinden dat iedereen gelijke kansen krijgt. Vervolgens onderzoekt hij de rol van het onderwijs in het creëren van gelijke kansen. Uit onderzoek blijkt dat een veelheid van factoren rondom kinderen en het onderwijs invloed heeft op onderwijskansen en de gelijkheid hiervan. Zo zijn er factoren die te maken hebben met de sociaaleconomische status van ouders en de thuissituatie, maar ook met bijvoorbeeld vrije tijdsbesteding. Ook binnen het onderwijs zijn er op verschillende niveaus mechanismen aan te wijzen die ongelijke kansen in de hand werken. Belangrijke thema’s hierbij zijn toegankelijkheid, selectie en differentiatie. Tenslotte sluit Eddie Denissen af met een positieve boodschap: we kunnen aan kansengelijkheid werken. Hij benoemt een aantal punten die volgens hem belangrijk zijn om ongelijkheid tegen te gaan.  

Nieuwsgierig geworden? De podcast is openbaar en gratis te beluisteren via onderstaande knop. 

Wil je verder verdiepen? Studium Generale heeft ook een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook andere professionals aanschuiven om met elkaar en het publiek over kansenongelijkheid in het onderwijs in gesprek te gaan. De link naar deze video en meer leesmateriaal vind je hieronder. Delen