Podcast: Onderwijskansen in het primair onderwijs

In deze podcast-serie zijn onderwijsprofessionals aan het woord over hoe zij op school en in de klas meer kansen creëren, met onderzoek als inspiratiebron. 'Onderwijskansen in het primair onderwijs' is er voor schoolbesturen, schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten. Het programma is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

De podcast-serie behandelt verschillende vragen die te maken hebben met het thema onderwijskansen. Elke aflevering zoomt in op een ander thema. Zo gaat de eerste podcast in op de vraag wat onderwijsachterstanden precies zijn en wat we hiertegen kunnen doen. Waar hebben we het eigenlijk over als we praten over onderwijskansen? Een andere podcast beantwoord de vraag wat effectieve manieren van taalstimulering zijn en hoe dit ingezet kan worden bij het werken aan onderwijskansen. Ook de rol van differentiatie wordt in een podcast besproken. 

Een belangrijk uitgangspunt van de podcast-serie is de verbinding tussen praktijk en wetenschap. Er worden zowel ervaringen als wetenschappelijke inzichten gedeeld en elke podcast schuiven er onderwijsprofessionals aan die expert zijn op het onderwerp. 


Downloads


Delen