Overzicht: Extra ondersteuning voor (vve)peuters

In dit document deelt het GOAB-consortium voorbeelden uit de praktijk als het gaat om aanvullende of extra ondersteuning voor (vve)peuters. Er zijn veel verschillende vormen waarin deze zorg plaatsvindt. Deze zijn gebundeld om te dienen als handvat of inspiratie.

Wanneer er wordt gesproken over aanvullende zorg voor peuters, gaat het om een extra aanbod naast het reguliere aanbod dat de dagopvang of voorschoolse educatie kan bieden wat nodig is om een goede ontwikkeling voor de peuter te stimuleren. Er is vaak sprake van (gedrags)problematiek die de peuter in zijn of haar ontwikkeling belemmert en waarbij enkel een vve-programma geen passende aanpak is. 

Tijdens een expertbijeenkomst over zogenoemde zorgpeuters bleek dat de aanvullende ondersteuning voor (vve)peuters op veel manieren vorm krijgt. Deze lokale voorbeelden zijn verzameld en gebundeld in dit overzicht. Hierbij zijn vier verschillende lijnen uitgezet waaronder de initiatieven een plaats hebben gekregen:

  • Ondersteuning en coaching van de pedagogische medewerker
  • Ondersteuning gericht op het kind
  • Ondersteuning t.b.v. het systeem
  • Landelijke programma's of initiatieven

Het overzicht is niet uitputtend, dus heeft of kent u zelf voorbeelden die u wilt delen met anderen? Neem dan contact op met goab@sardes.nl om dit door te geven. Delen