Ouderbetrokkenheid en onderwijskansen

“Ouders hoeven geen thuisonderwijzers zijn, belangrijker is het dat ze hun kinderen ondersteunen en zelfvertrouwen geven.” Onderwijskennis.nl brengt op de themapagina 'Ouderbetrokkenheid en onderwijskennis' actuele kennis en voorbeelden bijeen. Wat weten we uit onderzoek en welke handvatten levert dit ons op? Ook wordt ingegaan op vragen uit de praktijk en verdieping. De informatie is primair gericht op scholen, maar zeker ook te benutten voor ve-aanbieders en gemeenten.

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid hoeft niet te betekenen dat ouders thuisonderwijzers worden, maar het zit hem juist in het praten met de kinderen over school, samen (voor)lezen en het samen hebben over keuzes voor de toekomst. Scholen, maar ook ve-aanbieders en gemeenten kunnen ouders hierin ondersteunen.

Op de themapagina van Onderwijskennis wordt alle kennis die hierover inmiddels beschikbaar is gebundeld. Je kan er meer lezen over wetenschappelijke inzichten van wat we weten uit onderzoek. Daarnaast worden er ook meer praktische handvatten gedeeld, uiteraard onderbouwd vanuit de wetenschap. Je vindt er ook praktijkvragen vanuit de Kennisrotonde en bronnen om je verder te verdiepen in het onderwerp. Delen