Onderzoek: Education at a Glance 2022

Maandag 3 oktober publiceert de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) het jaarlijkse rapport 'Education at a Glance'. Het onderzoek bevat gegevens over de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs van de OESO-landen. Daarmee is het Nederlandse onderwijsstelsel te vergelijken met andere landen. Naast het uitkomen van het rapport schreven de ministers Dijkgraaf en Wiersma een kamerbrief met de belangrijkste uitkomsten voor Nederland. 

De OESO-rapporten bevatten een grote hoeveelheid aan informatie over verschillende aspecten van het onderwijs. Voor elk land worden tevens de belangrijkste uitkomsten op een rij gezet in de Country Note. Ondanks dat het rapport het hele onderwijsbestel beslaat, ligt de focus dit jaar op het hoger onderwijs. Het rapport gaan bijvoorbeeld in op de stand van zaken wat betreft de gevolgen van de coronapandemie, deelname aan vve en de eisen die aan leerkrachten en docenten worden gesteld. 

Een aantal belangrijke bevinden over het Nederlandse onderwijsstelsel uit het rapport zijn:

  • In absolute zin verdienen leraren en schoolleiders meer dan wat beide groepen gemiddeld in de OESO verdienen. Daartegenover staat wel dat de verschillen tussen salarissen van leraren en andere hoogopgeleiden in Nederland in 2021 groter waren dan dat deze verschillen gemiddeld in de OESO zijn. Vooral in het primair onderwijs bleek er een groot verschil tussen wat leraren verdienen leraren en wat andere hoogopgeleiden verdienen. 
  • De onderwijsdeelname is onder alle leeftijdsgroepen hoog en veel mensen in Nederland halen een diploma in het hoger onderwijs.
  • De Nederlandse uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling in het primair onderwijs (basisonderwijs) liggen boven het OESO gemiddelde. Ook aan het secundair onderwijs geeft Nederland in vergelijking met andere landen veel geld uit. 

In de kamerbrief gaan de ministers voornamelijk in op de uitkomsten over het Nederlandse hoger onderwijs. De kamerbrief is hier te vinden.

Meer lezen? Download hieronder het hele OESO-rapport (Engels), de Nederlandse Country Note (Engels) of lees op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer over de resultaten en bekijk de visualisaties (Nederlands). 



Delen