NRO Reflectief Practicum Gemeente Heerlen

Het project in Heerlen heeft al doel om de samenwerking en de doorgaande lijn tussen peuteropvang en basisschool te versterken. Hierbij werden audits door pedagogisch medewerkers en leerkrachten uitgevoerd onder begeleiding van een auditor.

Dit onderzoek is in 2017 gestart als onderdeel van de Innovatiecentra VVE. Het doel van dit programma is om innovaties die de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verbeteren te onderzoeken. Het project in Heerlen heeft al doel om de samenwerking en de doorgaande lijn tussen peuteropvang en basisschool te versterken. Hierbij werden audits door pedagogisch medewerkers en leerkrachten uitgevoerd onder begeleiding van een auditor. Dit om bij elkaar in de keuken te kijken, hun relatie te versterken en hun handelen en aanbod op elkaar af te stemmen. Het project is de afgelopen 3 jaar onderzocht waarbij de volgende vraag centraal stond: hebben de maatregelen een positief effect op de aansluiting van de voor- en vroegschool en op de kwaliteit van VVE? De onderzoekers concluderen dat het onderzoek aantoont dat de interventie goed uitvoerbaar is en positieve resultaten laat zien op zowel de ervaren als gemeten opbrengsten. Daarmee biedt de interventie een mogelijkheid om de samenwerking tussen de peuteropvang en basisschool te verbeteren. Hiermee draagt de interventie bij aan het verbeteren van een voorwaarde voor een kwalitatief hoog vve-aanbod in zowel voor- als vroegschool.Delen