Subsidie 'inhaal- en ondersteuning ve' verlengd

Eind 2020 hebben BK, BMK en SWN minister Arie Slob verzocht om een vervolgsubsidie beschikbaar te stellen voor de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie (ve). Deze brief bevat de reactie op dit verzoek: een verlenging van de subsidie en een verlaging van het minimale aantal ve-peuters. 

Als gevolg van de Covid-19 pandemie missen veel peuters voorschoolse educatie (ve). Omdat de pandemie voortduurt, hebben enkele brancheorganisaties een verzoek ingediend om de regeling 'inhaal- en ondersteuningsprogramma's voorschoolse educatie' te verlengen. In de brief bevestigt de minister dat de subsidie wordt verlengd. Houders van kindercentra kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor het realiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma's gedurende de zomer van 2021 tot en met de kerstvakantie in 2021. In totaal is hiervoor € 10,7 miljoen beschikbaar. 

Het verzoek van de brancheorganisaties bevatte daarnaast een oproep om de ondergrens van minimaal vijf ve-peuters te laten vervallen binnen de nieuwe regeling. Dit blijkt namelijk in kleine dorpskernen niet voldoende haalbaar. De minister schrijft dat de ondergrens binnen de nieuwe regeling verlaagd wordt naar minimaal 3 doelgroeppeuters.


Downloads


Delen