Kamerbrief: Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs

"Je gunt het ieder kind dat het zich op alle vlakken kan ontwikkelen. Hier hebben kinderen heel hun leven wat aan, en Nederland ook. In de meeste gevallen werken school en de omgeving van het kind hiervoor al samen, maar voor sommige kinderen geldt dat niet." Zo begint de kamerbrief die minister Dennis Wiersma op 7 juli 2022 aan de Tweede Kamer schreef. In deze brief wordt meer informatie gegeven over het programma 'School & Omgeving, waarmee het schooljaar op 22 augustus wordt gestart.

Het versterken van kansengelijkheid is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Het kabinet investeert daarom met een brede en integrale aanpak over de verschillende terreinen op meerdere fronten
in gelijke kansen. Zo is er aandacht voor het terugdringen van armoede, het voorkomen van criminaliteit en het verbeteren van de leefbaarheid in de steden. Uiteraard is er binnen alle plannen ook ruimte voor het onderwijs. 

Het programma 'School&Omgeving' is één van deze plannen. Het programma is gericht op het verrijken van de school en omgeving en wordt gezien als de eerste stap in de uitwerking van de ambities rondom de rijke schooldag die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord. Er is afgesproken, als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten, om te investeren in een rijke schoolomgeving, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Er wordt gestart met de scholen waar de nood het hoogst is. Daarvoor is dit jaar 34 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen worden ingezet voor de start of doorontwikkeling van een eerste groep van 130 gebieden (coalities van scholen, gemeenten en andere lokale partijen). Zowel voorlopers als starters in het traject worden ondersteund door de Gelijke Kansen Alliantie (GKA).

Meer weten over een verrijkte school en omgeving of de aanpak van de eerste fase? Lees dan hieronder de kamerbrief. Delen