Kamerbrief over Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurde 11 april 2023 de Tweede Kamer de Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start.

In de voortgangsrapportage worden de resultaten van de vierde landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM gepresenteerd en wordt de stand van zaken van alle acties uit het actieprogramma beschreven. Delen