Handreiking: Werken aan kwaliteit in de voorschoolse educatie

De kwaliteit van de Voorschoolse Educatie (VE) hangt af van veel factoren. De belangrijkste voorspeller van kwaliteit – en daarmee van de effectiviteit van VE-  is de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Als zíj de kennis en vaardigheden hebben om jonge kinderen in hun ontwikkeling te volgen en stimuleren dan is er veel te winnen.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach kan een belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit van de VE op een hoger plan te tillen. De overheid heeft daarom besloten een urennorm in te voeren voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op VE-groepen. Vanaf 1 januari 2022 wordt er uitgegaan een inzet van 10 uur per doelgroeppeuter per jaar.

Het Ondersteuningstraject VE van de drie brancheorganisaties heeft een Handreiking gemaakt met veel informatie over deze nieuwe maatregel en geeft antwoord op vragen als 'Waar moet je aan denken als je hier mee aan de slag gaat?' 'Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen?' 'Hoe bereken je het aantal uren precies?' 'En hoe toon je aan dat je aan de urennorm voldoet?'. Het antwoord op deze vragen en nog veel meer vind je in de handreiking. 

Bron: Sociaal Werk NederlandDelen