Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

De handreiking is samengesteld door verschillende organisaties.Delen