Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Steeds meer mensen uit Oekraïne komen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren. Hun leven staat op zijn kop en juist dan kan het onderwijs een veilige haven bieden waar kinderen kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Scholen en gemeenten staan door de grote toestroom echter voor een groot maatschappelijk vraagstuk en zoeken naar manieren om voor deze kinderen onderwijsaanbod te realiseren. Om hen hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van OCW in samenwerking de PO-Raad, VO-Raad, VNG, LOWAN en de Inspectie van het Onderwijs deze handreiking ontwikkeld. . 

De handreiking kan dienen als hulpmiddel wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Niet enkel de mogelijkheden binnen de huidige kaders worden beschreven, maar ook oplossingen in het geval van overmacht. In de handreiking vind je informatie over de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. De handreiking wordt de komende periode aangevuld en geactualiseerd indien nodig. Voor de meest recente versie kan je terecht op de website van de rijksoverheid. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk worden ondersteund zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen gedurende hun tijd in Nederland. Hierbij dienen we rekening te houden met het feit dat leerlingen mogelijk terug willen keren naar Oekraïne. Daarnaast is het wenselijk dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij het aanbod van het bestaande nieuwkomersonderwijs en bij de beschikbare deskundigheid. Voor plekken waar dit door de grote toestroom niet meer mogelijk is biedt de handreiking opties om op korte termijn oplossingen te vinden. Tenslotte wordt er door OCW en de Inspectie op juridisch vlak aangesloten bij de behoeften van schoolbesturen. 

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie over onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne? Kijk dan ook op www.onderwijsvooroekraine.nl. Hier wordt alle berichtgeving vanuit het ministerie van OCW met betrekking op het onderwerp gedeeld. Delen