Handreiking: Naar 16 uur voorschoolse educatie

Deze handreiking is geschreven door Oberon en Sardes in opdracht van het Ministerie van OCW in het kader van het landelijke ondersteuningstraject GOAB. Het biedt gemeenten handvatten om samen met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding van VE-uren voor te bereiden. In de bijlage vind je daarnaast recente voorbeelden van verschillende gemeenten.

Effectieve inzet op het vergroten van onderwijskansen start op de voorschool. Met kwalitatief hoogwaardige VVE stimuleren pedagogisch medewerkers jonge kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling. De uitbreiding in 2019 naar 16 uur VE is een extra stap in de richting van een zo veel mogelijk gelijke start op de basisschool voor alle kinderen. Daarnaast wordt het aanbod van voorschoolse educatie vanaf 2022 verbeterd door de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers.

Aan de 960 uur VVE zijn de volgende eisen gesteld:

  • het gaat om het organiseren van een totaal aanbod van 960 uur over 1,5 jaar (voor een peuter van 2,5 tot 4 jaar)
  • waarbij alleen de eerste 6 uur per dag worden meegerekend in het totale aanbod van 960 uur
  • het aanbod van 960 uur over meer dan 40 weken per jaar mag worden aangeboden en/of variabel naar leeftijd

 Delen