Handreiking: Gemeentelijke samenwerking kinderopvang

Hoe bevordert u als betrokken ambtenaar de interne en externe gemeentelijk samenwerking rond toezicht en handhaving rondom kinderopvang? De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde een handreiking om gemeenten hierbij te ondersteunen. 

Ambtenaren die zich bezig houden met kinderopvang hebben groot belang bij goede, integrale samenwerking met collega's binnen en buiten de gemeente. Een goed netwerk is cruciaal, in het bijzonder sinds GGD's en gemeenten werken met 'Streng aan de Poort' (2017). Goede samenwerking leidt tot beter handhavingsbeleid, betere handhavingsresultaten en betere dienstverlening. Daarbij draagt het bij aan het afstemmen van beleid en regelgeving, maar ook van informatiestromen en processen. 

De handhaving gaat in op samenwerking rondom kinderopvang in een breed gemeentelijk perspectief. Er is aandacht voor bewustwording van de noodzaak van samenwerking en geeft handvatten om die samenwerking te bevorderen. Netwerken worden in kaart gebracht en er wordt inspiratie geboden uw eigen netwerk vorm te geven. Delen