Handreiking Gemeentelijke kwaliteitszorg VVE-beleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het VVE-beleid en daarmee ook voor het bewaken van de kwaliteit hiervan. Zicht hebben op de uitvoering en opbrengsten van dit beleid is hiervoor een belangrijke voorwaarde.  Deze handreiking, ontwikkeld door Oberon en CED-groep,  kan gemeenten helpen bij het vormgeven, monitoren en evalueren van hun VVE-beleid. 

Wat is kwaliteitszorg?

Het is belangrijk te zorgen voor goede kwaliteit VVE zodat alle kinderen in de gemeente zoveel mogelijk kunnen profiteren van het aanbod. Om dit te bereiken is kwaliteitszorg, zowel vanuit de gemeente als vanuit aanbieders van VVE, essentieel. Kwaliteitszorg omvat alles wat aanbieders en gemeenten doen om gewenste kwaliteit zeker te stellen. Voor goede kwaliteitszorg worden drie uitgangspunten aangehouden:

  • Er wordt gekeken naar de resultaten, maar zeker ook naar de processen die hieraan ten grondslag liggen
  • Er is sprake van een systematische aanpak
  • Er wordt niet enkel gefocust op het vaststellen van de huidige kwaliteit, maar er wordt ook ingezet op het bewaken en verbeteren daarvan

Deze handreiking beschrijft de kaders rondom monitoring van VVE-beleid, de kwaliteitscyclus en de rol van gemeenten in het evalueren van kwaliteit op voorscholen en op vroegscholen. Afsluitend worden er enkele voorbeelden gegeven van gemeenten die hun VVE-beleid al systematisch evalueren.Delen