Handreiking btw in de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs

Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken. Uit de praktijk blijkt dat dit tot onduidelijkheden kan lijden en dat niet altijd helder is welke btw-oplossingen er bestaan. Daarom delen het ministerie van SZW en het ministerie van OCW opnieuw een handreiking die hierbij kan ondersteunen. 

Zowel onderwijsinstellingen als kinderopvangorganisaties verrichten btw-vrijgestelde prestaties, namelijk het verzorgen van onderwijs en kinderopvang. Hierdoor hoeven onderwijsinstellingen en kinderopvang-organisaties voor deze prestaties geen btw in rekening te brengen en mogen zij de btw op kosten die zij voor hun btw-vrijgestelde prestaties maken niet in aftrek brengen.

Op het moment dat een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie samenwerken en in dat kader diensten aan elkaar verlenen of kosten delen, dienen partijen in beginsel btw aan elkaar in rekening te brengen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het uitlenen van personeel door de ene partij aan de andere partij. Doordat partijen deze btw niet in aftrek mogen brengen, werkt de samenwerking kostenverhogend.

Er zijn verschillende praktische btw-oplossingen om deze btw-druk te voorkomen of te verminderen. Het is echter niet altijd helder wat op dit gebied wel en niet is toegestaan. In deze handreiking worden deze btw-oplossingen geschetst en toegelicht. Er is aandacht voor op btw-oplossingen bij contractuele samenwerking, maar ook in het geval van een zogenoemde 'personele unie' zijn er mogelijkheden. Delen