Beroepscode van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Sinds 1998 bestaat er een beroepscode voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Deze wordt sindsdien met enige regelmaat herzien om aan te sluiten op de praktijk vandaag de dag. De beroepscode beoogt bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van pedagogisch medewerkers. In januari 2023 is de beroepscode herzien. 

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De beroepscode kan hen helpen om hun werk nog beter te kunnen doen. Een beroepscode is dan ook expliciet geen strenge richtlijn of eis, maar een document waar professionals op terug kunnen vallen als leidraad bij het maken van keuzes. Door gebruik te maken van de beroepscode en, idealiter, hierover met collega's in gesprek te gaan, kan de kwaliteit van het pedaogigsch handelen en de kinderopvang nog verder verbeterd worden. 

In januari 2023 is de beroepscode herzien door Kinderopvang Werkt!, Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, in samenwerking met beroepsvereniging PPINK. De inhoud is geactualiseerd en er zijn nieuwe ethische dilemma's toegevoegd die aansluiten op de huidige praktijk. De beroepscode gaat in op algemene waarden die horen bij het beroep en (beroeps)normen in relatie tot het omgaan met kinderen, ouders, derden en de eigen organisatie. Ook professioneel handelen en de ontwikkeling hierin komen aan bod. 

Geïnteresseerd in de beroepscode? Download het document hieronder of bezoek de website van Kinderopvang Werkt! voor meer informatie.Delen