Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

Op 18 december 2020 schrijft minister Arie Slob een brief naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op segregatieproblematiek in het funderend onderwijs. Aanleiding voor de brief zijn de resultaten van onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

De manier waarop we het onderwijs vormgeven, heeft invloed op de samenleving van de toekomst. Op school worden kinderen mede gevormd tot volwassenen. Ze maken er vrienden, verbreden hun blik en ontwikkelen hun talenten. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) concludeerden dat de sociaal-culturele tegenstellingen in de samenleving groter worden.

In de kamerbrief onderstreept de minister Slob de conclusie van het SCP en de WRR. Ook komt hij met een beleidsagenda,  waarmee een eerste stap wordt gezet om de complexe problematiek van segregatie het hoofd te bieden. Op deze manier wordt aansluiting gezocht bij de gemeenten, schoolbesturen en andere organisaties die zich de afgelopen jaren al bezig hebben gehouden met deze thema's. Delen