AD PEP opleiding geeft toegang tot werken in voorschoolse educatie

Het ministerie van OCW stelt in art. 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie extra eisen aan pedagogisch medewerkers die in de VE willen werken. Zij moeten o.a. inhoudelijke scholing gevolgd hebben over ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie. Ook moet de pedagogisch medewerker aantoonbaar voldoen aan de Taaleis 3F voor Mondelinge vaardigheden en Lezen.

Eén van de manieren om aan de eis van extra inhoudelijke scholing te voldoen is via de initiële opleiding. De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) heeft de VVE expliciet in het kwalificatiedossier opgenomen. Een pedagogisch medewerker met dit diploma voldoet aan het Besluit en kan werken op een VE-groep.

Om te beoordelen of er meer initiële opleidingen zijn die voldoen aan de eis van extra VE-scholing is een commissie van deskundigen aan de slag gegaan. Deze commissie heeft de opleidingen beoordeeld die voor het beroep pedagogisch medewerker kwalificeren. De commissie concludeert dat de ad PEP-opleiding ook voldoet aan de eisen die OCW stelt.

Dat betekent dat een pedagogisch medewerker -op voorwaarde dat zij/hij ook voldoet aan de Taaleis met een diploma van onderstaande initiële opleidingen kan werken in de VE:

  • een mbo3-opleiding Pedagogisch medewerker inclusief een met goed resultaat afgerond Keuzedeel Ontwikkelingsgericht werken;
  • een mbo4-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (crebonummers 92632, 25484 en 25697)
  • een ad-opleiding Pedagogisch educatief professional:
  • Pedagogisch Educatief Professional
  • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
  • Pedagogisch Educatief Medewerker
  • Pedagogical Educational Assistant

Met een opleiding op ad-niveau voldoet de medewerker ook aan de taaleis.

Let op: een gemeente kan in haar subsidieregeling extra eisen stellen aan de opleiding en scholing van pedagogisch medewerkers in de VE.


Delen