Aanbodsdoelen om de doorgaande lijn te versterken

SLO heeft aanbodsdoelen opgesteld voor verschillende fasen in het onderwijs van kinderen. Ook voor peuters, de pre-fase, zijn er inhoudskaarten ontwikkeld. Deze kunnen voor- en vroegscholen en het primair onderwijs gebruiken om hun doorgaande lijn te versterken. 

In de inhoudskaarten wordt voor ieder leergebied overzichtelijk weergegeven wat het mogelijke aanbod is voor kinderen in verschillende fasen in de basisschool. Het aanbod wordt vormgegeven in aanbodsdoelen, die een richting geven waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee om leren gaan. 

SLO heeft voor het jonge kind inhoudskaarten voor fase 1, de eerste leerjaren van het primair onderwijs. Er zijn tevens kaarten ontwikkeld voor peuters, waarbij de aanbodsdoelen inzichtelijk maken aan welke punten pedagogisch medewerkers aandacht kunnen besteden. Om de doorgaande lijn te bevorderen is er steeds een verwijzing opgenomen naar de volledige inhoudslijnen, die ook voor fase 2 en 3 in het basisonderwijs ontwikkeld zijn. Delen