Webinar Starten met voorschoolse educatie

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie (VE) volgen. Peuters zijn dan spelenderwijs bezig met taal, voorbereidend rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Zo kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. De VE werd aanvankelijk vooral aangeboden door peuterspeelzaalorganisaties, maar sinds de invoering van de Wet Harmonisatie neemt het aantal kinderdagverblijven met een VE-aanbod toe. Veel gemeenten stimuleren dit, om zoveel mogelijk doelgroeppeuters te kunnen bereiken.

Kinderopvangorganisaties die willen starten met VE kunnen gebruik maken van de helpdesk van het Ondersteuningstraject VE. Ook is een handreiking in de maak. Daarnaast organiseren we op maandag 23 mei 2022 een online bijeenkomst voor bestaande kinderopvangorganisaties die met VE (willen) gaan starten. De focus ligt op de doelstellingen van VE en op de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig VE-aanbod.

Inhoud webinar

Doel van dit webinar is kennisoverdracht en kennisdeling over wat er allemaal komt kijken bij het starten met VE binnen een kinderopvangorganisatie. We gaan in op vragen als: wat is VE? Voor wie is het bedoeld? Waarom zou je ermee willen starten? Aan welke eisen moet je voldoen? Wat verwacht de gemeente van jou en welke informatie moet je aanleveren als de VE start? Aan welke eisen moeten pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches voldoen om in een VE-groep te werken? Hoe kun je deze inrichten qua soort groep, programma, groepstijden en -samenstelling? Wat zijn mogelijke knelpunten als je begint met VE? Hoe stop je als het niet goed uit de verf komt? Er is daarnaast volop ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.


Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor management/staf van bestaande kinderopvangorganisaties die overwegen of besloten hebben met VE te starten. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.


Wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 mei van 14.00 tot 15.30 uur via Teams.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor dit webinar door een e-mail te sturen naar: secretariaat@sociaalwerk.nl. Wacht niet te lang, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Na aanmelding ontvang je medio mei een Teams-link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het webinar Starten met voorschoolse educatie wordt georganiseerd door Ernst Radius en Carla Bienemann vanuit het Ondersteuningstraject VE-aanbieders van Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang onder de vlag van het GOAB consortium.