Praktijkvoorbeelden

Er zijn steeds meer voorbeelden van criteria die gemeenten gebruiken voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

De Rotterdamse Peuterschool (Peuter&Co)

De Rotterdamse Peuterschool (Peuter&Co) is aanbieder van voorschoolse educatie met 65 locaties in de gemeente Rotterdam. De Rotterdamse Peuterschool heeft alleen VVE-groepen. Zij werken voor de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid met pedagogisch beleidsmedewerkers, orthopedagogen en VVE-coaches. De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt en schrijft het pedagogisch beleidsplan. Lees meer

 

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam geeft aanbieders de keuze tussen twee opties voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve:

  •  16 uur per week (plus 5 taakuren per week) als (senior) pedagogisch medewerker op de groep (binnen de formatie)
  • 100 uur per jaar als coach voor meerdere VE-groepen (buiten de groep) (buiten de formatie)

     

Het groot aantal ve-aanbieders in Amsterdam zorgt ervoor dat er verschillende modellen worden gekozen, waarbij de een kiest voor één van bovenstaande opties en de ander kiest voor een combinatie van de hbo geschoolde pedagogisch medewerker op de groep en de coach buiten de groep. De pedagogisch beleidsmedewerker in de ve wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke kwaliteitssubsidie per ve-groep. De standaard kwaliteitssubsidie wordt verhoogd wanneer er meer kinderen met een vve-indicatie in de groep geplaatst zijn. Lees meer

 

Gemeente Almere

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve om stedelijke kwaliteit te verhogen

Met de nieuwe landelijke wettelijke maatregel in aantocht voor de inzet van de pedagogische beleidsmedewerker/coach in de VE is het voor de gemeente Almere een goed moment om met elkaar te bekijken op welke wijze deze functie in Almere invulling gaat krijgen. De ambitie van de gemeente Almere is om gericht en gedifferentieerd stedelijke activiteiten aan te bieden die goed aansluiten op de behoeften van de ve-aanbieders. De gemeente vindt het daarom belangrijk om in afstemming met ve-aanbieders en uitvoerende stichting de Schoor tot een gemeentelijke aanpak te komen, waarbij aandacht is voor hun wensen en behoeften. Lees meer 

 

Gemeente Arnhem

De Arnhemse gemeentelijke aanpak op het gebied van vve en passende kinderopvang

De gemeente Arnhem heeft een lange en intensieve traditie als het gaat om gemeentelijke samenwerking op het gebied van het jonge kind. Zij investeert hier al jaren flink in, en met succes. De gemeente Arnhem staat bekend om de stedelijke aanpak bij het stimuleren van de kwaliteit van vve. Zij zet expliciet in op het bevorderen van Kansengelijkheid en Inclusie en benadert dit vanuit een integraal oogpunt: samenwerken is volgens de gemeente Arnhem essentieel wanneer het gaat om de ontwikkeling van kinderen. De gemeente trekt hierin veel op tezamen met stichting PAS. Lees meer