Praktijkvoorbeelden

Er zijn steeds meer voorbeelden van criteria die gemeenten gebruiken voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

De Rotterdamse Peuterschool (Peuter&Co)

De Rotterdamse Peuterschool (Peuter&Co) is aanbieder van voorschoolse educatie met 65 locaties in de gemeente Rotterdam. De Rotterdamse Peuterschool heeft alleen VVE-groepen. Zij werken voor de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid met pedagogisch beleidsmedewerkers, orthopedagogen en VVE-coaches. De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt en schrijft het pedagogisch beleidsplan. Lees meer

 

Gemeente Almere

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve om stedelijke kwaliteit te verhogen

Met de nieuwe landelijke wettelijke maatregel in aantocht voor de inzet van de pedagogische beleidsmedewerker/coach in de VE is het voor de gemeente Almere een goed moment om met elkaar te bekijken op welke wijze deze functie in Almere invulling gaat krijgen. De ambitie van de gemeente Almere is om gericht en gedifferentieerd stedelijke activiteiten aan te bieden die goed aansluiten op de behoeften van de ve-aanbieders. De gemeente vindt het daarom belangrijk om in afstemming met ve-aanbieders en uitvoerende stichting de Schoor tot een gemeentelijke aanpak te komen, waarbij aandacht is voor hun wensen en behoeften. De ve-aanbieders zijn in de basis zelf verantwoordelijk voor de ve-kwaliteit op hun locaties. Tegelijkertijd is ve-kwaliteit ook een onderdeel van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en heeft de gemeente een regierol om dit te volgen en aan te sturen. De gemeente Almere heeft een extern bureau ingeschakeld (Sardes) dat opzoek is gegaan naar een beleidsstructuur waarin de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ve effectief en duurzaam is en vooral bijdraagt aan goede kwaliteit voorschoolse educatie binnen de gehele gemeente. Lees meer