Actueel

Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen21 april 2021

Veel scholen hebben te maken met leerlingen met kans op onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW geeft besturen van basisscholen ieder jaar geld om achterstanden te voorkomen en tegen te gaan. Deze verdeling gebeurt op basis van de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. De bedragen die scholen ontvangen, worden op bestuursniveau uitgekeerd en kunnen van jaar tot jaar fluctueren. In de brochure Fluctuaties in achterstandscores van scholen is te lezen hoe die bedragen worden vastgesteld en waardoor de bedragen kunnen fluctueren.

Meer informatie over de financiering aanpak onderwijsachterstanden en de CBS indicator zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid en het CBS.

Deel deze pagina: