Wordt het overschot aan GOA-middelen van de periode 2019-2022 teruggevorderd of verrekend?

Het overschot aan middelen wordt verrekend (m.u.v. heringedeelde gemeenten).

Nadere toelichting: een gemeente mag 50% van het bedrag van 2022 doorschuiven naar de nieuwe periode (in dit geval 2023-2027). Is er meer over dan 50% dan wordt dit dus verrekend op de lopende betalingen van GOAB jaar 2024 tenzij verrekening niet mogelijk is door gemeentelijke herindeling. Dan wordt er actief teruggevorderd (nieuwe gemeente moet dan geld terugstorten). Op grond van de SiSa-2022 zal de hoogte van het terug te betalen bedrag dan worden bepaald. De gemeente wordt z.s.m. na ontvangst van de SiSa-2022 in een zienswijzebrief van deze terugbetaling op de hoogte gebracht zodat zij in staat wordt gesteld een evt. herziene SiSa-bijlage OAB 2022 in te dienen. De daadwerkelijke verrekening/actieve terugvordering zal pas volgend jaar (in 2024) plaatsvinden. Gemeenten hebben tot eind 2023 de tijd om met een herziening 2022 te komen.