Mogen GOA-middelen worden doorgeschoven naar 2023?

Het doorschuiven van niet-ingezette middelen naar een volgend jaar mag gedurende de beleidsperiode van 2018 tot 2022. Dit betekent dat het jaarlijks budget in deze jaren niet exact op hoeft.

Let op: er gelden andere regels voor het doorschuiven van middelen van 2022 naar 2023 omdat er dan een nieuwe GOAB-periode start (2023-2026). In dit geval mag maximaal 50% van het budget van 2022 worden doorgeschoven naar de GOAB-periode 2023-2026.