Welk bedrag kunnen we in 2023 verwachten voor de GOAB-uitkering?

De definitieve beschikking van 2022 en voorlopige beschikking voor 2023 is bekendgemaakt. Deze is in lijn met de budgetten van 2022. 

Tabel: definitieve beschikking 2022 en voorlopige beschikking 2023

Meer informatie over de totstandkoming van de beschikkingen en de verantwoording vind je hier