Hulpmiddelen

Uit een enquête onder gemeenten medio 2017 blijkt dat circa tweederde van de gemeenten concrete resultaatafspraken vroegschoolse educatie hebben en circa een kwart van de gemeenten heeft wel (resultaat)afspraken, maar niet concreet meetbare. Circa 10% van de gemeenten heeft geen resultaatafspraken geformuleerd. 

Wij adviseren gemeenten die nog geen of geen concreet meetbare resultaatafspraken hebben gemaakt om in een aantal bijeenkomsten met lokale VVE-partners deze afspraken met elkaar vast te stellen en af te spreken hoe de resultaten gemeten gaan worden. Hiervoor kunnen bestaande LEA-overleggen of werkgroepen VVE benut worden, of er kan tijdelijk een werkgroep resultaatafspraken ingericht worden. Hoe u dit kunt aanpakken kunt u lezen in dit stappenplan.

Publicaties