OAB-scan

De OAB-scan (Sardes) geeft inzicht in de spreiding van de onderwijsachterstanden in jouw gemeente. De scan laat zien op welke plekken in de gemeente het risico op onderwijsachterstanden het grootst is: op welke scholen, bij welke besturen, en in welke wijken en buurten.

Scherp en snel zicht op onderwijsachterstanden in jouw gemeente

Sinds 1 januari 2019 is het onderwijsachterstandenbudget van jouw gemeente gebaseerd op een gewichtenregeling met vijf indicatoren (opleidingsniveau, herkomstland, verblijfsduur in Nederland, opleidingsniveau moeders op school en schuldsanering). Wij maken op basis van grote databestanden van het CBS en DUO een analyse voor jouw gemeente. De uitkomsten geeft Sardes weer in toegankelijke tabellen en heldere infographics, voorzien van een duidelijke uitleg. 

 

Hoe kun je de OAB-scan benutten?

De OAB-scan (Sardes) kan worden ingezet als onderlegger voor overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Ook is het goed in te zetten als startpunt voor herziening van jouw onderwijsachterstandenbeleid. 

Op basis van deze informatie uit de OAB-scan kun je bijvoorbeeld beter antwoord geven op de volgende vragen:

  • Zitten de voorzieningen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (zoals VVE en schakelklassen) in je gemeente op de juiste plek?
  • Zijn er plekken waar de voorzieningen geïntensiveerd moeten worden of juist kunnen worden afgeschaald?
  • Worden de juiste kinderen geïndiceerd en toegeleid? Sluiten de huidige indicatiecriteria aan bij de landelijke kijk op onderwijsachterstanden?

Meer weten? De Sardes website biedt uitkomst.

Delen