Praktijkvoorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van de kwaliteitszorg. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

In de handreiking gemeentelijke kwaliteitszorg VVE-beleid zijn meerdere goede voorbeelden opgenomen. We zien dat gemeenten verschillende werkwijzen hanteren, maar dat er ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken zijn die de aanpak succesvol maken:

  • men is goed bekend met de PDCA cyclus;
  • meten is weten: men doet aan monitoring;
  • intensieve samenwerking met de partners: het samen analyseren en vervolgplannen maken;
  • men heeft gezamenlijke focus op borging, verbetering en verdieping.

Onderwijsinspectie positief over kwaliteit Haagse VVE
Den Haag scoort goed in een onderzoek dat de Onderwijsinspectie deed naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. De Onderwijsinspectie noemt de voorzieningen “dik in orde”. Vier keer wordt de Haagse VVE ten voorbeeld gesteld aan andere gemeenten! Vroeg- en voorschoolse educatie zijn educatieve programma’s die kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met groep 2 van de basisschool ontvangen om taal- en ontwikkelingsachterstanden te verminderen. In deze video zijn we op bezoek bij peuterspeelzaal ‘t Peuterpalet en bij kinderdagverblijf David Dak. Hoe hebben zij de VVE vormgegeven?

VVE Check in Leiden
In Leiden gaan leidsters van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van de basisschool om de twee jaar bij elkaar op werkbezoek om te zien hoe hun collega’s werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Met behulp van enkele kijkwijzers letten zij op allerlei aspecten: het pedagogisch klimaat en de sfeer op de groep; de manier waarop collega’s verbaal en non verbaal contact maken met de kinderen; en hoe zij hun taalvaardigheid en zelfstandigheid stimuleren. Deze zogeheten VVE-checks zijn bedoeld om al lerend van elkaar de kwaliteit van de VVE verder te verhogen.