Toelichting beschikkingen GOAB 2022 en 2023

Onlangs hebben gemeenten de definitieve beschikking 2022 en voorlopige beschikking 2023 inzake het GOAB-budget ontvangen. Het GOAB-budget wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de achterstandsscores van de gemeenten twee en drie jaar eerder. In september ontvangen gemeenten de voorlopige beschikking van het jaar erop en de definitieve beschikking van het lopende jaar. In deze tabel zijn de bedragen voor alle gemeenten gepubliceerd. Om een goed zicht te krijgen op de bestedingsmogelijkheden heeft het GOAB-consortium een brochure gemaakt die antwoord geeft op de vele vragen die er zijn over GOAB-financiering.

Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen die gaan over de verantwoording van de GOAB- middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. Gemeenten en soms ook aanbieders kinderopvang willen duidelijkheid waar de middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Antwoorden op veel van deze vragen zijn te vinden op de 'Veelgestelde vragen'-pagina over dit onderwerp. Hier zijn verschillende vragen en antwoorden gepubliceerd die over de beschikkingen en de verantwoording van de middelen gaan.

Bijvoorbeeld onderstaande vraag over het doorschuiven van de middelen naar volgend jaar:


  • Mogen GOA-middelen worden doorgeschoven naar 2023?

Het doorschuiven van niet-ingezette middelen naar een volgend jaar mag gedurende de beleidsperiode van 2018 tot 2022. Dit betekent dat het jaarlijks budget in deze jaren niet exact op hoeft.

Let op: er gelden andere regels voor het doorschuiven van middelen van 2022 naar 2023 omdat er dan een nieuwe GOAB-periode start (2023-2026). In dit geval mag maximaal 50% van het budget van 2022 worden doorgeschoven naar de GOAB-periode 2023-2026.


Daarnaast heeft het consortium een brochure ontwikkeld. Deze korte handreiking geeft richtlijnen voor de inzet van GOAB-middelen vanuit de gedachten van de wetgever. Het document is voornamelijk bedoeld om denkrichtingen voor beleidsontwikkelingen te geven. Het is nadrukkelijk geen "checklist" of verplichting. De handreiking is in opdracht van en in overleg met OCW tot stand gekomen.

De handreiking is opgedeeld in drie delen: toelichting op de specifieke uitkering, toelichting op drie inhoudelijke onderdelen waaraan GOAB-middelen uitgegeven mogen worden en tenslotte wordt er ingegaan op richtlijnen voor activiteiten waarover specifieke vragen zijn ontvangen.Delen