Toelichting definitieve beschikking GOAB 2021 en 2022

Onlangs hebben gemeenten de definitieve beschikking 2021 en voorlopige beschikking 2022 inzake het GOAB-budget ontvangen. Het GOAB-budget wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de achterstandsscores van de gemeenten twee en drie jaar eerder. In september ontvangen gemeenten de voorlopige beschikking van het jaar erop en de definitieve beschikking van het lopende jaar. In deze tabel zijn de bedragen voor alle gemeenten gepubliceerd. Om een goed zicht te krijgen op de bestedingsmogelijkheden heeft het GOAB-consortium een brochure gemaakt die antwoord geeft op de vele vragen die er zijn over GOAB-financiering.

Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen die gaan over de verantwoording van de GOAB- middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. Gemeenten en soms ook aanbieders kinderopvang willen duidelijkheid waar de middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Deze korte handreiking geeft richtlijnen voor de inzet van GOAB-middelen vanuit de gedachten van de wetgever. Het document is voornamelijk bedoeld om denkrichtingen voor beleidsontwikkelingen te geven. Het is nadrukkelijk geen "checklist" of verplichting. De handreiking is in opdracht van en in overleg met OCW tot stand gekomen.

De handreiking is opgedeeld in drie delen: toelichting op de specifieke uitkering, toelichting op drie inhoudelijke onderdelen waaraan GOAB-middelen uitgegeven mogen worden en tenslotte wordt er ingegaan op richtlijnen voor activiteiten waarover specifieke vragen zijn ontvangen. 


Downloads


Delen