Praktijkvoorbeeld Inzet pbm'er: vve en passende kinderopvang in Arnhem

De GOAB website is een plek om kennis te delen maar ook om elkaar te inspireren. Daarom beschrijven we hier verschillende praktijkvoorbeelden van ve-aanbieders of gemeenten, bijvoorbeeld over de manier waarop zij omgaan met de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers. De gemeente Arnhem heeft een lange en intensieve traditie als het gaat om gemeentelijke samenwerking op het gebied van het jonge kind. Zij zet expliciet in op het bevorderen van Kansengelijkheid en Inclusie en dat geldt ook voor de doelstellingen van het werk van de pedagogisch beleidsmedewerker.

In de gemeente Arnhem wordt al lange tijd gemeentelijk samengewerkt en geïnvesteerd op het gebied van het jonge kind. Er wordt, in samenwerking met stichting PAS, expliciet ingezet op het bevorderen van Kansengelijheid en Inclusie vanuit een integraal oogpunt. Vanuit de gemeente liggen er daarom twee doelstellingen: enerzijds het verstevigen van de pedagogisch-educatieve kwaliteit in de kinderopvang en het bevorderen van de deskundigheid van professionals en  anderzijds het bouwen aan een efficiënt georganiseerde sociale infrastructuur daaromheen.

Toen er werd geconstateerd dat er steeds meer verschillende coaches op de groepen rondliepen, werd besloten dat dit anders kon en moest. Tegelijkertijd is professionalisering van pedagogisch medewerkers essentieel voor het verhogen en behouden van de kwaliteit van de kinderopvang. Daarom is er een geïntegreerde functie in het leven geroepen: de coach passende kinderopvang. Deze coaches staan niet formatief op de groep, maar ondersteunen en coachen de pedagogisch medewerkers. 

Wil je meer weten over de coach passende kinderopvang en de verdere uitwerking van deze functie? Lees dan verder in onderstaande beschrijving van het praktijkvoorbeeld Arnhem.Delen