Praktijkvoorbeeld Inzet pbm'er: De Rotterdamse Peuterschool

De GOAB website is een plek om kennis te delen maar ook om elkaar te inspireren. Daarom beschrijven we hier verschillende praktijkvoorbeelden van ve-aanbieders of gemeenten, bijvoorbeeld over de manier waarop zij omgaan met de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers. De Rotterdamse Peuterschool (Peuter & Co) is aanbieder van van voorschoolse educatie op 79 locaties en heeft enkel vve-groepen. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid, waarbij pedagogisch beleidsmedewerkers, orthopedagogen en vve-coaches worden betrokken. 

Een van de speerpunten waarmee wordt gewerkt op de Rotterdamse Peuterschool is opbrengst gericht werken. Het aanbieden van activiteiten gericht op de hele groep bleek niet langer een effectieve aanpak, omdat het niveau en de achtergrond van de instromende kinderen erg varieert. Om het opbrengst gericht werken vorm te geven wordt er gewerkt met het Peuterstappen-model, ontwikkeld door Peuter&Co en CED-groep. Deze cyclus van Daden, Duiden, Doelen en Doen is geïntegreerd in het dagelijks handelen van de pedagogisch medewerkers, die worden ondersteund door de vve-coach.

Andere belangrijke onderdelen van de werkwijze op de Rotterdamse Peuterschool zijn coaching-on-the-job, de grote ureninzet op het coachen en professionaliseren van de pedagogisch medewerkers, het pedagogisch-educatief curriculum wat met de vve-coaches is ontwikkeld en de inzet van een zelf ontwikkelde kwaliteitsmonitor. In al deze aspecten speelt de vve-coach een essentiële rol. Daarnaast blijkt goede samenwerking met en binnen de gemeente een belangrijke factor. Wil je hier meer over lezen? Download dan hieronder het volledige praktijkvoorbeeld!Delen