Praktijkvoorbeeld Inzet pbm'er: de keuzes in Amsterdam

De GOAB website is een plek om kennis te delen maar ook om elkaar te inspireren. Daarom beschrijven we hier verschillende praktijkvoorbeelden van ve-aanbieders of gemeenten, bijvoorbeeld over de manier waarop zij omgaan met de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers. Een van deze gemeenten is Amsterdam. Zij geven ve-aanbieders de keuze tussen twee opties voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker om zo recht te doen aan de verschillen die het grote aantal ve-aanbieders in de stad met zich meebrengt.

De Gemeente Amsterdam geeft aanbieders de keuze tussen twee opties voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve:

  • 16 uur per week (plus 5 taakuren per week) als (senior) pedagogisch medewerker op de groep¬†(binnen de formatie)
  • 100 uur per jaar als coach voor meerdere VE-groepen (buiten de groep en buiten de formatie)

Deze aanpak in Amsterdam is voortgekomen uit een samenwerking van de gemeente met de ve-aanbieders. Van beide kanten werd ervaren dat het actief betrekken en bevragen van de aanbieders in de voorbereidingen van grote beleidsontwikkelingen van grote meerwaarde is.

Daarnaast vindt er in Amsterdam jaarlijks een aanvullende inspectie plaats. Naast de reguliere inspectie door de GGD, die voornamelijk controlerend van aard is, is deze inspectie bedoeld om aanbieders te stimuleren om hun kwaliteit te verbeteren: meedenken, advies geven en aandachtspunten benoemen is de kern. Ook bij de totstandkoming van dit onderdeel is er duidelijke afstemming met de gemeente, en in dit geval ook de GGD, geweest.

Tenslotte biedt de Gemeente Amsterdam veel ruimte voor training en doorgroeimogelijkheden. In overeenstemming met landelijk gestelde kaders ontwikkelt de gemeente, gebaseerd op signalen vanuit de praktijk, trainingen om pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij veranderingen op de werkvloer, zoals het afstemmen van aanbod op een doelgroep vanaf 2 jaar in plaats van 2,5 jaar. 

Meer weten over de werkwijze in Amsterdam? Lees dan hieronder verder!Delen