Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve

De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft geleid tot de omvorming van peuterspeelzaalwerk tot kinderopvang. Het huidige besluit vormt de basis voor enkele aanpassingen om regelgeving voor het voormalige peuterspeelzaalwerk weer kloppend te maken.

Als gevolg van de nieuwe wet zijn bepalingen in de regelgeving die gelden voor de kinderopvang automatisch ook van toepassing geworden op het voormalige peuterspeelzaalwerk. Denk hierbij aan het Besluit kinderopvangtoeslag. 

Het huidige besluit brengt hierin verandering. De wijzingen die worden doorgevoerd zijn de volgende:

  • Verwijzingen naar peuterspeelzalen en peuterspeelzaalwerk worden gewijzigd in verwijzingen naar kindercentra en kinderopvang.
  • Verwijzingen naar Kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Hoofdstuk 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen kinderopvang) worden gewijzigd naar Kinderopvang (Hoofdstuk 1 van de Wet kinderopvang).
  • Verwijzingen naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden gewijzigd in verwijzingen naar het landelijk register kinderopvang.


Delen