FAQ

Heeft u ook een vraag? U kunt ons hier mailen.


Onze gemeente is onlangs gefuseerd met een andere gemeente zonder goa-middelen: Hoe moeten wij omgaan met de besteding en verantwoording van de goa-midden?

In deze gevallen (gemeente X zonder GOA-middelen en gemeente Y mét GOA-middelen, die op termijn bestuurlijk fuseren) bestaat er geen bezwaar tegen dat GOA-middelen van gemeente Y worden ingezet voor GOA-activiteiten binnen gemeente X. Gemeente Y zal deze middelen moeten verantwoorden via de Sisa. De accountant van gemeente Y zal dan een controleerbare vastlegging van de uitgaven voor gemeente X nodig hebben om de Sisa-verklaring te kunnen afgeven. Dat betekent dat de betaling voor de GOA-activiteiten t.b.v. gemeente X steeds door de gemeente Y gedaan moeten worden.


Zijn er eisen aan de extra middelen (40M) die we in 2018 erbij hebben gekregen? Zoals t.a.v. kwaliteit VVE of uitbreiding naar 16 uur?

Nee, er zijn geen specifieke eisen aan deze 40 M verbonden. Deze middelen kunnen dus OAB breed worden ingezet (doorschuiven naar 2019 is niet mogelijk), passend in hetgeen in SiSa moet worden verantwoord. NB: sinds 11 januari staat Sisa Invulwijzer 2017 online

Deel deze pagina: