Praktijkvoorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van een doorgaande lijn. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

Kindcentrum Manjefiek, Maastricht 

‘Op gemeentelijk niveau is besloten om de samenwerking tussen voor- en vroegscholen te versterken door het inschakelen van 'zorgbruggers'. Aanvankelijk waren dit de eerst aanspreekbare personeelsleden van de voor- of vroegschool ten behoeve van de doorgaande lijn in begeleiding en zorg. Deze taak is echter overgenomen door de IB-VVE. De zorgbruggers zijn op deze locatie verantwoordelijk voor de doorgaande lijn op de overige aspecten. Het effect van de gerichte aanpak ten behoeve van een goede doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschool is duidelijk waarneembaar. 

Naast een goede warme overdracht, waarbij ook de ouders van doelgroepkinderen worden betrokken, is ook de afstemming van het aanbod een voorbeeld voor anderen. De thema's en activiteiten lopen parallel aan elkaar en lopen vanaf de voorschool op in moeilijkheidsgraad, voorbereidend op het aanbod vanaf groep 3. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten gaan ook bij elkaar op bezoek om zicht te krijgen op elkaars pedagogisch-educatief handelen.’

Doorlopende leerlijnen in VVE

Kindcentrum De Haren in Den Bosch werd in 2016 voor de tweede keer door de onderwijsinspectie als excellent beoordeeld, onder meer vanwege de manier waarop het centrum met doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen maatwerk biedt aan ieder kind. Omdat alle activiteiten binnen het kindcentrum in één organisatie zijn ondergebracht, gebeurt alles vanuit dezelfde visie. Dat komt ten goede aan de continuïteit van het onderwijsprogramma.

De peuterschool in Amsterdam zuid oost

De peuterschool in Amsterdam Zuidoost biedt een flexibele vorm van opvang in eigen buurt en is vooral een goede voorbereiding op de basisschool. De peuterschool is een voorschoolse educatie die volledig aansluit op de basisschool. Klik hier voor het filmpje.

Innovatiecentrum Den Haag: Jong beginnen, een kunstparticipatieproject

Peuters en hun ouders vertrouwd maken met kunst. Dat is het doel van het project Jong beginnen in Den Haag. Centraal staan de kunstontmoetingen: kunstenaars dagen peuters en pedagogisch medewerkers (pm’ers) uit om actief mee te doen met creatieve activiteiten. Lees meer.

Deel deze pagina: