Webinar evaluatie GOAB 2019-2022

De huidige GOAB periode loopt van 2019 tot en met 2022. Dat betekent in het kader van cyclisch werken dat het logisch is om op lokaal niveau in 2022 een eindevaluatie te houden van deze GOABperiode. Op basis van deze evaluatie kan onderbouwd de volgende GOAB-periode worden ingezet met nieuwe/aangepaste doelen en ambities. De huidige actualiteiten/ontwikkelingen zoals NP Onderwijs vragen mogelijk om verdere aanpassing van de inhoud, maar ook een bezinning op de rol die iedere GOAB-partner op zich neemt. Er moeten antwoorden gegeven worden op vragen als: ‘Wat hebben de GOAB-partners ervaren in deze periode, wat ging naar wens en wat zou verbeterd moeten worden?’ Maar ook ‘hoe pak je de nieuwe ontwikkelingen aan in goede afstemming met alle betrokkenen?’ Waar liggen kansen in de nieuwe periode? En hoe zouden die kansen benut kunnen worden.

Doel

GOAB partners een kader geven voor een inhoudelijke evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022, waarin een gezamenlijke terugblik en vooruitblik centraal staan.

Doelgroep

Het webinar staat open voor alle GOAB-partners: gemeenten, VE-aanbieders en primair onderwijs.

Live of later terugkijken

Op 20 januari is het webinar live te volgen vanaf 14.00. Het webinar is vooral gericht op veel informatie geven. Dit webinar wordt ook opgenomen en op de GOAB website beschikbaar gesteld, waardoor het ook op een ander moment kan worden teruggekeken.

Inhoud

De evaluatie van het GOAB van de afgelopen periode wordt zowel vanuit een kwalitatieve als een kwantitatieve hoek belicht.

Bij de kwantitatieve evaluatie gaat het erom of de cijfermatige doelstellingen van het GOAB beleid gehaald zijn. We laten zien welke landelijke en lokale bronnen hiervoor benut kunnen worden. Voor de kwalitatieve evaluatie zoomen we meer in op de procesmatige kant van GOAB. Hierbij horen vragen als: ‘Wat is er de afgelopen periode gedaan, is er onderling goed samengewerkt, zijn er nieuwe initiatieven van de grond gekomen en wie heeft hierbij welke rol op zich genomen?’

We sluiten af met de introductie van een dialooginstrument dat GOAB-partners kunnen benutten voor hun eigen GOAB-evaluatie.

Sprekers

Sprekers bij dit webinar zijn in ieder geval Anja de Rooij van de CED-Groep en Marco Zuidam van
Oberon. Ze hebben ruime ervaring met uitvoering van (GOAB) evaluaties.

Aanmelden

Aanmelden voor het live bijwonen van dit webinar kan via secretariaat@cedgroep.nl. U zult rond 13 januari een link ontvangen waar de webinar op 20 januari te volgen is.