Seminar NRO: Lessen uit onderwijs in Corona-tijd

Deze bijeenkomst gaat in op de gevolgen van de Covid-19-crisis voor leerlingen en scholen. Wat kunnen scholen doen? En wat betekent dit voor het onderwijsbeleid en onderzoek?

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de gevolgen van Covid-19 voor leerlingen en scholen, wat scholen kunnen doen en wat dit betekent voor het onderwijsbeleid en het onderzoek. Er zijn bijdragen vanuit de praktijk, het beleid en de wetenschap.

Het seminar wordt georganiseerd door het Researchcentrum voor Onderwijs envArbeidsmarkt (ROA) in samenwerking met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), Education Lab Netherlands en de Onderwijsmonitor Limburg (OML).

Deelname is gratis en meer informatie en aanmelding kan via Onderwijskennis.nl.