Actueel

 • Factsheets Leergroei

  21 oktober 2021 | Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) publiceert vandaag een nieuwe reeks factsheets. Hieruit blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders meer vertraging hebben in leergroei sinds COVID-19 ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

  18 oktober 2021 | Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit het onderzoek van de onderwijsinspectie in alle sectoren van het onderwijs komt naar voren dat er ...    Lees verder

 • Gepubliceerd: SPUK NP Onderwijs

  13 oktober 2021 | Vandaag 11 oktober is de Speciale Uitkering (SPUK) voor de NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend gemaakt en gepubliceerd    Lees verder

 • Toelichting definitieve beschikking GOAB 2021 en voorlopige beschikking GOAB 2022

  11 oktober 2021 | Gemeenten hebben onlangs de definitieve beschikking 2021 en voorlopige beschikking 2022 inzake het GOAB-budget ontvangen.    Lees verder

 • Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten

  19 september 2021 | Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2019 en 2020, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en ontwikkelingen in ...    Lees verder

 • Handreiking: 'Op Koers met NP Onderwijs'

  17 september 2021 | Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het NP Onderwijs door te zorgen voor een goed samenspel tussen de verschillende bestuurlijke en uitvoerende educatieve partners. In ...    Lees verder

 • NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend

  22 juli 2021 | Op 22 juli 2021 zijn de NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend gemaakt en toegelicht in een brief gericht aan alle gemeenten. De gemeenten ontvangen samen ...    Lees verder

 • Nieuw: Inspiratiegids voor gemeenten voor productieve samenwerking met het onderwijs

  21 juli 2021 | De publicatie 'Samenwerken aan OAB in het onderwijs', een inspiratiegids voor gemeenten voor productieve samenwerking met het onderwijs, is verschenen.    Lees verder

 • Nieuwe ronde Inhaal- en ondersteuningssubsidies voorschoolse educatie

  19 juli 2021 | De inhaal- en ondersteuningssubsidies voorschoolse educatie (ve) zijn opnieuw aan te vragen voor ve aan peuters, die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben.    Lees verder

 • Nieuw: Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind

  12 juli 2021 | Ter info, net opgestart: Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (lejk.nl)

  Binnen het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) wordt gewerkt aan beter onderwijs voor jonge kinderen ...    Lees verder

Deel deze pagina: