Actueel

 • Onderzoek naar innovaties in vve: vijf inspirerende voorbeelden en één effectieve innovatie

  18 januari 2022 | In 2017 werden er in vijf gemeenten innovatiecentra opgericht om de voor- en vroegschoolse educatie (vve) te versterken. Een proeftuin waarin de kinderopvang gedurende drie ...    Lees verder

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs (funderend onderwijs)

  18 januari 2022 | Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) stelt het kabinet 5,8 miljard euro beschikbaar voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld ...    Lees verder

 • Q & A GOAB tweede half jaar 2021

  24 december 2021 | Het GOAB ondersteuningstraject ontvangt iedere week vele vragen van gemeenten en VE-aanbieders over GOAB/VVE-zaken. We hebben de meest gestelde vragen over 2021 gebundeld. Dit document ...    Lees verder

 • Verzamelbrief Kinderopvang december 2021

  23 december 2021 | Vanwege de grote impact van de coronacrisis, werden vraagstukken en beleid het afgelopen jaar opnieuw deels bepaald door ontwikkelingen die daarmee samenhingen. Desondanks werd er ...    Lees verder

 • Urenuitbreiding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: nagenoeg afgerond en goed verlopen

  17 december 2021 | De urenuitbreiding in de voorschoolse educatie (ve) is nagenoeg afgerond. Doelgroeppeuters kunnen sinds 1 augustus 2020 geen 600, maar (minimaal) 960 uur ve volgen. En ...    Lees verder

 • Ondersteuning kleinere gemeenten bij NP Onderwijs

  16 december 2021 | De uitvoering van het NP Onderwijs in gemeenten is gebaat bij een sterke samenwerking met lokale partijen. Het ministerie van OCW heeft een consortium van ...    Lees verder

 • Podcast NPO-gelden

  13 december 2021 | Onderwerp van de podcast was plannen maken en uitvoeren in het kader van NP Onderwijs. De gemeenten Woerden en Assen zijn hierin enorm ervaren en ...    Lees verder

 • Handboek voor professionals: kinderen die meertalig opgroeien

  07 december 2021 | Om professionals te ondersteunen in hun gesprek met ouders van meertalige kinderen is een handboek ontwikkeld. Het is geschreven door twee taaldeskundigen (logopedisten) die in ...    Lees verder

 • Format voor een Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid

  26 november 2021 | Op verzoek van gemeenten biedt het GOAB ondersteuningstraject een format aan voor een OAB- beleidsplan. Het format heeft als doel houvast en inspiratie te bieden ...    Lees verder

 • Meetfout vertekent kansenongelijkheid in het onderwijs

  26 november 2021 | Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groot probleem. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt kansenongelijkheid nauwelijks versterkt door het schooladvies van leerkrachten ...    Lees verder

Deel deze pagina: