Actueel

 • Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren

  26 juni 2020 | Er komt deze crisisperiode veel op GOAB-ambtenaren af, en er ontstaan vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Om de vragen te ondervangen over het ...    Lees verder

 • Uitslag poll: wat doet uw gemeente aan taalstimulering?

  25 juni 2020 | Gedurende een aantal maanden konden bezoekers van de site een poll invullen over taalstimulering in de gemeente, n.a.v. de mate van ontlezing bij kinderen.    Lees verder

 • Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht

  16 juni 2020 | De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit blijkt overduidelijk uit verschillende onderzoeken.    Lees verder

 • Inhaal- en ondersteuningsprogramma alleen voor kindercentra met geregistreerd ve-aanbod

  10 juni 2020 | In de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s VE is aangegeven dat voor de programma’s alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking komen.    Lees verder

 • Nieuwsflits: Informatie over vergoeding ouderbijdragen, regeling subsidie inhaalprogramma’s ve en de inzet van een hbo’er in ve

  09 juni 2020 | Het ministerie van Sociale Zaken heeft meer informatie bekend gemaakt over de vergoeding van de eigen ouderbijdrage voor het door gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. In onze ...    Lees verder

 • Handreiking: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve voor nog betere voorschoolse educatie

  03 juni 2020 | Deze nieuwe handreiking voor gemeenten heeft het GOAB-consortium geschreven om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van het besluit van september 2019, gericht op de ...    Lees verder

 • Subsidieregeling verlengde schooltijd/zomerscholen

  27 mei 2020 | Zoals onder GOAB-nieuws aangekondigd op 19 mei in het bericht van het ministerie OCW komt er extra geld beschikbaar voor het onderwijs.    Lees verder

 • Eerste resultaten onderzoek naar implementatie urenuitbreiding voorschoolse educatie

  26 mei 2020 | Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Dit zijn peuters ...    Lees verder

 • Peiling invoering 960 uur ve

  20 mei 2020 | Het ministerie van OCW heeft Sardes en Oberon gevraagd om onder gemeenten en VE-aanbieders te peilen hoe de invoering van 960 uur voorschoolse educatie (VE) ...    Lees verder

 • Nieuwsflits - Kamerbrief: Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectieonderzoek LEA

  19 mei 2020 | Minister Slob heeft, mede namens staatssecretaris Van Ark, een brief aan de Tweede Kamer verstuurd over onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de LEA. Deze Kamerbrief hebben wij ...    Lees verder

Deel deze pagina: