Actueel

 • NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend

  22 juli 2021 | Op 22 juli 2021 zijn de NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend gemaakt en toegelicht in een brief gericht aan alle gemeenten. De gemeenten ontvangen samen ...    Lees verder

 • Nieuw: Inspiratiegids voor gemeenten voor productieve samenwerking met het onderwijs

  21 juli 2021 | De publicatie 'Samenwerken aan OAB in het onderwijs', een inspiratiegids voor gemeenten voor productieve samenwerking met het onderwijs, is verschenen.    Lees verder

 • Nieuwe ronde Inhaal- en ondersteuningssubsidies voorschoolse educatie

  19 juli 2021 | De inhaal- en ondersteuningssubsidies voorschoolse educatie (ve) zijn opnieuw aan te vragen voor ve aan peuters, die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben.    Lees verder

 • Nieuw: Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind

  12 juli 2021 | Ter info, net opgestart: Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (lejk.nl)

  Binnen het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) wordt gewerkt aan beter onderwijs voor jonge kinderen ...    Lees verder

 • Handreiking: 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'

  12 juli 2021 | Waarom zou je in het schoolplan voor NPOnderwijs aandacht besteden aan cultuureducatie? Daar zijn verschillende goede redenen voor. Allereerst hebben leerlingen in het coronajaar minder ...    Lees verder

 • Promotie: hoe ouders met migratieachtergrond hun kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling

  05 juli 2021 | In haar proefschrift richt Ryanne Francot zich op de vraag hoe ouders met een migratieachtergrond hun kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling: bij het onderwijs dat ...    Lees verder

 • Deelnemers gezocht Enquête GOAB-website

  02 juli 2021 | Om beter inzicht te krijgen in de prestaties van de GOAB-website vragen we je om mee te doen aan de enquête.    Lees verder

 • Zomerprogramma's primair en voortgezet onderwijs

  23 juni 2021 | Een zomerschool biedt leerlingen extra onderwijstijd tijdens de zomervakantie. Naast het werken aan taal, rekenen/wiskunde en andere vakken, hebben zomerscholen vaak nog andere doelen, zoals ...    Lees verder

 • Webinar over extra aanbod voorschoolse educatie omtrent COVID-19

  30 mei 2021 | Op donderdag 3 juni van 16.00 – 17.00 uur geven deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (VU Amsterdam) een webinar over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie. Zij ...    Lees verder

 • Nieuwe GOAB ondersteuningstraject door Oberon, Sardes en CED-Groep

  28 mei 2021 | Na een Europese aanbesteding hebben Oberon, Sardes en CED-Groep de aanbestedingsopdracht gewonnen om de komende minimaal twee jaar deze ondersteuning te blijven aanbieden. Hierna kan ...    Lees verder

Deel deze pagina: