Actueel

Deel deze pagina:
 • Conferentie Equality and Inclusion

  06 december 2019 | Vorige week vond de Equality and Inclusion conferentie plaats van de Universiteit Utrecht.    Lees verder

 • Ministers roepen op tot leesoffensief

  05 december 2019 | Minister Van Engelshoven en minister Slob (onderwijs) roepen op tot een leesoffensief.    Lees verder

 • PISA: Leesvaardigheid afgenomen

  03 december 2019 | Uit de resultaten van PISA 2018 blijkt dat de leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse scholieren is afgenomen.    Lees verder

 • Compensatie voor scholen die te weinig oab-middelen ontvingen

  28 november 2019 | Scholen die te weinig geld hebben ontvangen door de technische wijzigingen in het berekenen van onderwijsachterstandscores worden gecompenseerd.    Lees verder

 • Nieuw onderwijsdashboard PO-Raad

  27 november 2019 | Op het dashboard is informatie te vinden over het aantal scholen, besturen, leraren en leerlingen, het schooladvies, onderwijspersoneel en financiën in verschillende regio's.    Lees verder

 • Website EVENING-onderzoek

  27 november 2019 | De website van EVENING is online. EVENING onderzoekt de effectiviteit van de urenuitbreiding van voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Brochure: Schakelklassen, zomer-/ weekendscholen en onderwijstijdverlenging

  24 november 2019 | De informatie in deze brochure helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen.    Lees verder

 • Latere selectie in het onderwijs vermindert ongelijkheid maar ten dele

  21 november 2019 | Uit onderzoek is gebleken dat vroege schoolselectie een belangrijke verklarende factor voor onderwijsongelijkheid is.    Lees verder

 • Onderwijs en zorg- 5 miljoen extra voor leerlingen met een emb

  17 november 2019 | Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking.    Lees verder

 • Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid 12 februari 2020

  14 november 2019 | Bent u geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wilt u weten hoe u dit in de praktijk kunt toepassen?    Lees verder