Algemene informatie

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het VVE-beleid en daarmee voor het verzorgen en bewaken van een goede kwaliteit. Hiervoor is inzicht nodig in de uitvoering van dit beleid, zoals het bereik, de kwaliteit en de effecten. Daarbij gaat het om het monitoren van het proces en ook van de opbrengsten van het VVE-beleid. Kwaliteitszorg VVE is het systematisch en cyclisch werken aan het meten, borgen en verbeteren van de kwaliteit van VVE. Altijd gaat het erom dat de kinderen in uw gemeente zoveel mogelijk profiteren van de deelname aan de VVE.

Kwaliteitszorg VVE wordt niet voorgeschreven vanuit wet- of regelgeving, het wordt wel beoordeeld door de inspectie. Vooral de ambitie van uw gemeente bepaalt de inkleuring van de kwaliteitszorg. Daarbij gaat het om het totale VVE-beleid en de afspraken die er zijn gemaakt, van signalering en toeleiding (bereik) tot aan de resultaatafspraken en alles wat daar tussen zit: uitvoering, subsidieverordening en het verantwoordingsproces.

Dit vraagt om goede kwaliteitszorg. Dat betekent regelmatige evaluatie samen met de betrokken instellingen, opsporen van knelpunten, nagaan of alles werkt en loopt zoals het bedoeld is en of er zaken verbeterd kunnen worden. Zo’n evaluatie hoeft niet heel zwaar te zijn, maar kan met korte vragenlijstjes, checklists, evaluatiemomenten tijdens reguliere overleggen, en soms ook door een kleine audit.

Deel deze pagina: