Hulpmiddelen

Om een goede tijdsplanning te maken en gesprekken te starten kunt u als gemeente de handreiking van het consortium gebruiken. Op basis hiervan kunt u een keuze maken over de rol die u als gemeente op zich neemt voor de uitvoering van dit besluit. De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie is een onderdeel van het GOAB-beleid. Tegelijkertijd is de kinderopvang al gewend om te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang. Voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang is ook een brochure geschreven. Door met de houders in gesprek te gaan kunt u samen bekijken hoe deze functie enerzijds de voorschoolse educatie versterkt aansluitend op het beleid van de houder en anderzijds als kwaliteitsimpuls verankerd is in het GOAB-beleid.

Handreiking voor gemeenten: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor nog betere voorschoolse educatie 

 handreiking inzet pedagogisch medewerker

Handreiking Pedagogisch beleidsmedewerker in de VE (februari 2021)

Brochure pedagogisch beleidsmedewerker 

Een richtlijn voor de invulling van de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker vormen de kwaliteitsgebieden ve van het onderzoekskader (bijlage 5) van de Inspectie van Onderwijs.