Praktijkvoorbeelden

Ervaringen van de pm’ers in Hengelo

De peuterspeelzaalleidsters van Spring! Peuterspeelzalen in Hengelo hebben het traject om het taalniveau van de pm’ers naar ten minste niveau 3F te brengen voltooid. Meer informatie.

 

Hoger taalniveau leidsters in Alkmaar


De gemeente Alkmaar wilde eind 2013 minimaal de helft van haar leidsters op taalniveau 3F hebben. Dat is medio 2013 al ruimschoots gelukt: ruim driekwart van de leidsters heeft al het gewenste niveau. De toetsing bracht echter ook wat knelpunten aan het daglicht en men moet nog werk verzetten om de doelstelling van 2015 te halen: álle leidsters op niveau 3F. Meer informatie.

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van het taalniveau bij pm'ers. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

De taaltoets bij de UvA

Wat houdt de nieuwe taaleis per 1 januari 2023 precies in? En hoe wordt dit getoetst? Femke Bos, Projectcoördinator UvA Talen, vertelt het in de vlog. “Het gaat vooral om vloeiend en spontaan Nederlands kunnen spreken.” Femke laat zien hoe UvA Talen de toets afneemt en geeft praktische tips. Bekijk de vlog.