Onderzoek

Bij de resultaatafspraken wordt op lokaal niveau altijd getracht enig zicht te krijgen op de effecten van VVE in de eigen gemeente. De ervaring is dat het niet altijd goed lukt dit zicht te krijgen. Het is goed te weten dat er ook op landelijk niveau een wetenschappelijk groot onderzoek is gedaan naar de effecten van VVE op de ontwikkeling van de kinderen. Dit landelijk onderzoek presenteren wij hier, zodat gemeenten hier desgewenst naar kunnen verwijzen.

Onderzoek: Pre-COOL
In 2009 is het cohortonderzoek 'Het jonge kind' gestart, dat aansluit op het cohortonderzoek 'onderwijsloopbanen COOL5-18'. Met dit zogenoemde Pre-COOL onderzoekt de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. Pre-COOL wordt uitgevoerd door medewerkers van het Kohnstamm Instituut, het ITS/Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

De kinderen in het onderzoek zijn onderverdeeld in kinderen die voor- en vroegschoolse educatie krijgen, en kinderen die daar niet aan deelnemen. Er zijn gegevens verzameld over: 

  • de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen;
  • de gezinnen waar deze kinderen uit komen;
  • de (kwaliteit van de) voorschoolse voorzieningen en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Het Pre-COOL onderzoek laat zien dat de resultaten van voor- en vroegschoolse educatie positief zijn. Klik hier voor meer informatie over Pre-COOL.

Deel deze pagina: