IKC en VVE

Diverse organisaties buigen zich over hoe het voorschoolse stelsel voor twee en drie jarigen er over pakweg 5-10 jaar zou moeten uitzien. Een verdere samenwerking tussen opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar wordt door velen als de meest logische volgende stap gezien. Een taskforce heeft de rijksoverheid in 2017 geadviseerd om door te pakken en een aantal noodzakelijke stappen te zetten en verdergaande integrale samenwerking en kindcentra mogelijk te maken. Klik hier voor het advies van de taskforce.

Het advies is breed omarmd, ook Kindcentra 2020, Onderwijsraad en de SER pleiten voor aanpassingen in het huidige stelsel. Inmiddels zijn er op tientallen locaties in het land goede voorbeelden van dergelijke intensieve samenwerking tussen primair onderwijs, voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang in ontwikkeling. Hiermee wordt ook de doorgaande lijn in VVE versterkt. Dat roept onder meer de vraag op wie op lange termijn verantwoordelijk wordt voor VVE. Gaat het onderwijs ook het voorschoolse deel overnemen of komt/blijft de kinderopvang in charge?

Op 13 juli 2018 kwam het Kabinet met een reactie op de adviezen van de Taskforce. De brief is hier terug te vinden. In de brief geeft het kabinet allerlei in gang gezette initiatieven weer die op de 11 adviezen gedaan worden. Bij de adviezen over een ontwikkel- en leercentrum in de wetgeving en over basistoegangsrecht geeft het kabinet aan te vragen om ingrijpende stelselwijzigingen die het kabinet niet wenselijk vindt.  

Meer informatie

Deel deze pagina: