Q&A

Heeft u ook een vraag? U kunt ons hier mailen.


Onze gemeente is onlangs gefuseerd met een andere gemeente zonder goa-middelen: Hoe moeten wij omgaan met de besteding en verantwoording van de goa-midden?

In deze gevallen (gemeente X zonder GOA-middelen en gemeente Y mét GOA-middelen, die op termijn bestuurlijk fuseren) bestaat er geen bezwaar tegen dat GOA-middelen van gemeente Y worden ingezet voor GOA-activiteiten binnen gemeente X. Gemeente Y zal deze middelen moeten verantwoorden via de Sisa. De accountant van gemeente Y zal dan een controleerbare vastlegging van de uitgaven voor gemeente X nodig hebben om de Sisa-verklaring te kunnen afgeven. Dat betekent dat de betaling voor de GOA-activiteiten t.b.v. gemeente X steeds door de gemeente Y gedaan moeten worden.