Praktijkvoorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van de toeleiding. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

De Rotterdamse aanpak

In Rotterdam is er op het merendeel van de basisscholen een voorschool met een VVE-aanbod. Daarnaast bieden ook veel kinderdagverblijven voorschoolse educatie aan. Op bijna al deze locaties is een voorschools maatschappelijk werker (vsmw’er) actief. Mustapha Igozoul aan het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk vertelt ons meer over deze Rotterdamse aanpak.

Bent u benieuwd? Meer informatie vindt u op de website van Sociaal Werk Nederland.

Ouders informeren over de Voorschool

De consultatiebureaus van Jong Florence in Den Haag hebben een filmpje gemaakt om ouders te informeren over de Voorschool. (Bron: Sociaal Werk Nederland).

Innovatiecentrum Heerlen: Reflectief practicum

Innovatiecentrum Heerlen heeft het Reflectief practicum opgezet om de samenwerking en de doorgaande lijn tussen peuteropvang (vve-locaties) en de basisschool te verbeteren. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van de betrokken kinderen. Lees meer.

Innovatiecentrum Leiden: Motivatie als motor voor professionalisering

Met de interventie ‘Motivatie als motor voor professionalisering’ wil het innovatiecentrum Leiden de motivatie verhogen van pm’ers om te professionaliseren en hun eigen talenten te ontwikkelen. Lees meer.

Innovatiecentrum Amsterdam: 15 uur voorschoolse educatie voor alle peuters

Sinds begin 2018 kunnen álle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar gebruikmaken van 15 uur voorschoolse educatie per week in de gemeente Amsterdam. Dit is ongeacht of het kind wel of geen vve-indicatie heeft en wordt ook wel ‘ontwikkelrecht’ voor alle peuters genoemd. Lees meer.