Praktijkvoorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van de toeleiding. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

De Rotterdamse aanpak

In Rotterdam is er op het merendeel van de basisscholen een voorschool met een VVE-aanbod. Daarnaast bieden ook veel kinderdagverblijven voorschoolse educatie aan. Op bijna al deze locaties is een voorschools maatschappelijk werker (vsmw’er) actief. Mustapha Igozoul aan het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk vertelt ons meer over deze Rotterdamse aanpak.

Bent u benieuwd? Meer informatie vindt u op de website van Sociaal Werk Nederland.

Ouders informeren over de Voorschool

De consultatiebureaus van Jong Florence in Den Haag hebben een filmpje gemaakt om ouders te informeren over de Voorschool. (Bron: Sociaal Werk Nederland).